گروه مالی و پشتیبانی

7-شرح وظایف گروه مالی و پشتیبانی شهید چمران:

الف) واحد جذب منابع داخلي
1-اعضاء و امناء هیئت
*شناسایی اعضایی که تمایل به پرداخت وجوهی برای اداره هیئت دارند از طریق مستقیم یا ارائه برگه های نظر خواهی.
*تهیه ی لیستی منظم حاوی نام فرد و مبلغ قابل اخذ برای پیگیری های ماهیانه.
*یاد آوری به اعضاء برای تحویل به موقع مبالغ یادشده.
*ارائه رسید ممهور به مهر هیئت و امضاء  مسئول گروه مالی.
2-ارائه طرح های درآمدزا با هم فکری و همکاری سایر مسئولین گروه ها
هر نوع طرح و ایده ای تنها با تایید مشاور گروه مالی قابل اجرا خواهد بود
تذکرات مهم:
1-لیست باید هر چند ماه یک بار بروز رسانی شود.
2-پیگیری اخذ مبالغ نباید طوری باشد که باعث سوء تفاهم یا ناراحتی گردد.
3-باید ترتیبی اتخاذ گردد تا افراد خیّر از طریق اعضاء هیئت شناسایی و توسط خود آنان رایزنی و اخذ مبالغ صورت گیرد.
ب) واحد جذب منابع كلان خارج از هيات (بانیان خیر)
1-لیستی از بانیان فعلی هیت تهیه گردد.
2-جزوات و برنامه های هیئت در زمان های مناسب برای اطلاع بانیان خیر از موارد مصرف مبالغ آنان در اختیارشان قرار گیرد در این مورد گروه می بایست تعامل فعال با گروه های انتشارات و تبلیغات داشته باشد.
3-واحد فوق می بایست با سعی و تلاش خود بانیان جدید را از طریق مساجد و محافل دینی شناسایی و به لیست خود اضافه نماید (مهم)، برای این منظور گروه می بایست از فیلم و برشور تبلیغاتی هیئت استفاده نماید.
4-واحد فوق می بایست از طریق نامه نگاری به ارگان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی از قبیل شهرداری، سازمان تبلیغات و… در تامین هزینه های هیئت تلاش نماید.

ج) واحد ذخيره و سرمايه گذاري بلند مدت
1-واحد فوق می بایست همیشه در پی آن باشد تا مبالغی را تحت عنوان سرمایه گذاری و ذخیره سازی به منظور استفاده در مواقع ضروری یا بحرانی کنار بگذارد.
2-برداشت از حساب ذخیره هیئت یا استفاده از سود آن فقط در صورت تایید هیئت امنا امکان پذیر است.
توجه: سرمایه گزاری فعلاً از طریق خرید سهام صورت می گیرد که این بخش در توسط امنای هیئت انجام می پذیرد.

د)واحد پخش بودجه و حسابرسی
1-در صورتی که گروه های دیگر هزینه های یک سال خود را به گروه مالی اعلان نمودند، واحد فوق پس از بررسی و تایید صحت آن با هماهنگی گروه نظارت مجاز است مبلغ تخمینی را به در اختیار آن گروه قرار دهد.
2-چنانچه گروهی درخواست مبلغی برای خرید لوازم و وسایل مایحتاج نمود واحد پخش بودجه می تواند با رعایت اولویت و در نظر گرفتن هزینه های هیئت آن مبلغ را با هماهنگی گروه نظارت در اختیارشان قرار دهد.
3-واحد پخش بودجه و حسابرسی می بایست فقط در قبال فاکتور و الزام خرید اقلام مختلف، مبلغ هزینه شده از طرف افراد یا گروه ها را به آنها ارائه کند.
4-واحد فوق موظف است فاکتور ها، دریافتی ها و هزینه ها را به طور منظم در سیستم کامپیوتری وارد و هرسال یا در هر زمان که گروه نظارت خواست گزارش آن را ارائه دهد.
5-واحد فوق می بایست هر سال قبل از شروع فعالیت هیئت باید برنامه های اردویی، ورزشی و هزینه های کل سال تخمین زده شود.
تذکر :
1-گروه باید در زمان بندی مشخص تحت عنوان جلساتی، از اعضاء امنا و بانیان خیر دعوت و از آنها به نحو شایسته ای تقدیر و تشکر نماید و نسبت به تشویق و ترغیب ادامه همکاری آنان در این زمینه تلاش های خلاقانه ای داشته باشد.
2-گروه مالی کلیه دریافتی های خود را مصروف برنامه های هیئت خواهد نمود و هیئت امنا به طور ویژه ای از طرق مسئول هیئت اقدامات آن را بررسی می نماید
ه) معرفی شهید و برگزاری جلسات گروهی