گروه فرهنگي

6-شرح وظايف گروه فرهنگي شهيد آويني:
الف) واحد برنامه ریزی و  هدف گذاری
1-تقویم:
* واحد برنامه ریزی هر سال در دی ماه شروع به طراحی تقویم اجرائی سال آینده نموده، پیشنهادات خود را به طور کامل و منظم تدوين و به گروه نظارت تحویل خواهد داد گروه نظارت نیز پس از تجمیع آراء گروه های دیگر تقویم را از طریق مسئول هیئت به تایید هیئت امنا رسانده سپس گروه انتشارات تکثیر و در اختیار مسئولین گروه خواهد رساند. تاریخ نهایی تحویل تقویم تا پایان دی ماه خواهد بود.
* یاد آوری و اجراء دقیق تقویم از اهم وظايف گروه فرهنگي است.
نکته: بهتر است در حین برنامه ریزی برای تقویم اجرائی سال نماینده ی گروه نظارت در جلسات شرکت نماید.
2-آموزشی:
برنامه ریزی و اجراي برنامه ها ی ذیل، زمان بندي آنها و طرح جزئيات آن از طرف گروه فرهنگي ارائه می گردد.
الف) تدريس قرآن: (جذابیت، نت برداری اعضاء، التزام عملی به مسائل مطروحه در هیئت از قبیل احادیث خود سازی و…، مشارکت اعضاء، احساس نیاز آنان، رعایت محوریت قرآن در برنامه ها، انس با قرآن در منزل و …)
ب) تدريس احكام: (جذابیت، نت برداری اعضاء، مشارکت بالای اعضاء (گروه احکام)، احساس نیاز آنان، انس با رساله در منزل، رفع سوالات و شبهات در موضوعات احکام، آشنایی با مراجع، رعایت اولویت در ارائه احکام و….)
ج) سخنراني: (جذابیت از طریق دعوت از افراد مناسب، صاحب علم و عمل با بیان شیوا، نت برداری اعضاء، احساس نیاز آنان، ارتباط اعضاء با روحانیت، رفع سوالات و شبهات روز و…..)
د) مداحی: مي بايست در هر جلسه ذكري از اهل بيت(ع) در قالب زيارات و يا مراسم مداحي برای ارتباط عاطفی اعضاء و تخلیه روحی برگزار گردد آشنایی با زیارات و ادعیه مختلف، عمق دادن به قرائت زیارات و ادعیه با توجه به معانی، و….
ه) تریبون فرهنگی: اندیشه های امام و رهبری و …
ز) طرح هاي معرفتي: طرح هاي معرفتي برحسب نياز اعضاء و براي رفع ضعف هاي عقيدتي و شبهات موجود براي عموم يا افراد و سطوح خاصي برگزار مي گردد** لازم است مسئول طرح هاي معرفتي جلسات آن را اداره ، اطلاع رسانی ، پیگیری و نسبت به ضبط و تكثير آن جلسات با همکاری از طریق گروه تبلیغات و انتشارات اقدام نمايند.
ح) تابلوي شهيد آويني: طبق مصوبات جلسات فرهنگی در مورد چگونگی اداره تابلو و نوع مطالب مندرج در آن اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
تذکرات :
*چنانچه گروه فرهنگی کم کاری نموده و طرح و برنامه ای خاصی برای اجرای هر کدام از موارد بالا نداشته باشد موظف است به برنامه ای که از طریق گروه نظارت به ایشان ابلاغ می گردد عمل نماید
3-ورزشي، تفريحي و اردويي:
الف) مستمر
ب) تابستاني به صورت ویژه
نکات:
1-برنامه ريزي، رايزني و هماهنگي قراردادهاي اماكن ورزشي و اردويي به همراه مقدمات اردوها (هماهنگي وسائل اياب و ذهاب، ارائه رضايت نامه، برعهده ي گروه فرهنگي است، تخمين هزينه ها با مشارکت گروه مالی انجام می گیرد).
2-گروه مي بايست در تقويم اجرايي طوري پيش بيني نمايد تا در طول سال برنامه هاي تفريحي و ورزشي در جهت تقويت روحيه ي اعضاء و تشويق و ترغيب آنان نسبت به شركت در برنامه ها طراحي گردد.
ب) اتاق فکر ( تجزیه و تحلیل و خلاقیت )
* واحد برنامه ریزی با همکاری تمام اعضاء گروه و در صورت نیاز با مشارکت اعضاء گروه های دیگر و حتی هیئت امنا (در صورت موافقت) و افراد شایسته و صاحب فکر، جلساتی منظم تشکیل دهد تا نسبت به رفع مشکلات احتمالی در هیئت، اعضاء هیئت، بررسی مسائل روز، ارائه طرح ها و پیشنهادات فرهنگی آموزشی و رفع نیاز های فکری اعضاء هیئت، فرهنگ سازی، بررسی اردوها و خصوصا نقد برنامه های هیئت در طول سال و… اقدامات لازم را صورت دهد.
**اصلی ترین و مهمترین وظیفه گروه اجرای این بند یعنی ایجاد اتاق فکر فعال است.
***این واحد باید از ذهنی باز و خلاق برخوردار بوده و همیشه در جهت بهبود شرایط موجود تلاش کند .