گروه تبليغات

3-شرح وظايف گروه تبليغات شهيد همت:

1)واحد  فنی :
الف) فیلم برداری:
1-هرجلسه برخی از برنامه های هیئت فیلم برداری شود (تفسیر، تریبون، احکام، سخنرانی ها، زیارات و…) طبق مصوبات جلسات مسئولین.
2-اردو ها و مناسبات خاص؛ لازم است گروه برای فیلم برداری در اردوها و مناسبات خاص برنامه ویژه ای داشته باشد از قبیل مقدار فیلم برداری، شکار لحظه ها و….
نکته مهم: پس از فیلم برداری سریعاً فایل مورد نظر به واحد آرشیو داده شود
ب) عکاسی:
1-هرجلسه (بدون شرح)           2-اردوها و مناسبات خاص (بدون شرح)
نکته مهم1: پس از عکس برداری سریعاً فایل تحویل واحد آرشیو شود.
نکته مهم 2: عکس یادگاری در اردو های مشهد جهت هدیه به اعضاء الزامی است.
ج)mp3
1-موارد آموزشی و معنوی (تفسیر، سخنرانی ها،  مداحی ها و…)
2-اردو ها و مناسبات خاص: شامل سخنرانی ها،  افتتاحیه ها،  اختتامیه ها،  جلسات فعالان یا مسئولین و…
نکته مهم 1: پس از ضبط سریعاً فایل مورد نظر تحویل واحد آرشیو شود.
نکته مهم 2: وظیفه حفاظت از وسایل از قبیل MP3، دوربین، کامپیوتر و……. بر عهده واحد فنی است در صورت اهمال (گم شدن یا آسیب دیدن و …) هزینه آن بر عهده مسئول مربوطه می باشد.
نکته مهم 3: وظيفه ي آماده سازي و جمع آوری وسايل صوتي (اكو) و شارژ باطري ها و… به عهده ي واحد فني است.

2-واحد آرشیو:
گروه می بایست از موارد ثبت و ضبط شده (واحد فنی) آرشیو های به موقع و صحیح و سالم تهیه نماید تا علاوه بر حفظ آثار هیئت واحد پروژه بتواند از آنها به سادگی و سهولت استفاده نماید.
ضمنا برای سهولت در کار واحد پروژه می بایست موارد اخذ شده از واحد فنی تفکیک گردد. ( احادیث خودسازی جدا،  تفسیر جدا و…).

3-واحد پروژه:
الف ) فیلم ها:
1-گلچینی از هیئت برای اختتامیه ها و افتتاحیه های هیئت.
2-گلچینی از مطالب مشهد برای پخش در اردوی مشهد.
3-استفاده از فیلم های قدیمی و مطالب آموزنده، خاطره انگیز، تنبّه آمیز و…. از فیلم های هیئت (اخلاقیات و کار مداوم در این مورد بسیار ضروری است).
4-فیلم اردوها باید پس از اردو به صورت زمان بندی شده و مدبرانه به شرکت کنندگان در آن اردو ارائه گردد.
* نوع برنامه ی قابل ارائه، در گروه تبلیغات مصوب می گردد.
ب) عکس ها:
1-عکس های جلسات هفتگی هر سال 2بار ، در اردیبشهت ماه (6ماه دوم سال قبل ارائه شود) و در مهر ماه (6 ماه اول سال جاری ارائه گردد).
2-عکس های اردوها پس از هر اردو با زمان بندی مشخص به اعضاء شرکت کننده در آن اردو ارائه گردد.
* نوع برنامه ی قابل ارائه، در گروه تبلیغات مصوب می گردد.
نکته: بدیهی است عکس های بی کیفیت و غیر قابل استفاده می بایست قبلاً حذف گردد (ماهی یک بار).
ج) Mp3 :
1-مطالب آموزشی مستمر مانند تفسیر: پس از اتمام هر سوره یا هر موضوع به صورت برنامه ارائه گردد.
2-سخنرانی ها و مطالب مقطعی: مثل طرح ها و سخنرانی ها در قالب برنامه در زمانی مشخص که در گروه مصوب می شود ارائه گردد.
نکات مهم:
1-واحد پروژه موظف است ظرف مدت معین و مقرر برنامه خود را یک نسخه به گروه آرشیو جهت آرشیو برنامه و یک نسخه به واحد تکثیر جهت تکثیر ارائه دهد.
2-واحد پروژه می بایست از خلاقيت و ابتکار در ارائه محصولات خود بیشتر استفاده نماید.
4- واحد تکثیر:
پس از ارائه برنامه به صورتCD  یا DVD  توسط واحد پروژه، واحد تکثیر طبق موارد ذیل عمل می کند.
1-اطمینان از صحت برنامه و چک کردن آن
2-طراحی لیبل مناسب
3-تکثیر CD   یا DVD   به تعداد لازم
4-اطمینان از صحت تمام موارد تکثیر شده
5-چاپ لیبل بر روی آن ها
نکته مهم1: واحد تکثیر می بایست ظرف زمان مقرر (مصوب) کار تکثیر خود را به گروه نظارت ارائه دهد.
نکته مهم 2: واحد تکثیر می بایست در هر بار تکثیر با گروه مالی و خیریه تماس و مقدار  CD یا  DVD مورد نیاز آن گروه را برای ارائه به بانیان یا خیرین سوال و به تعداد مورد نیاز اعضاء جهت تکثیر اضافه نمایند.

5- معرفی شهید و برگزاری جلسات گروهی