وظایف گروه ها

شرح وظايف و آشنايي با هيئت محبين اهل بيت(ع)
هيئت محبين اهل بيت(ع) در سال 1380 به منظور اشاعه ي شعائر ديني و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص) به طور رسمي به ثبت رسيد و تحت پوشش سازمان تبليغات اسلامي قرارگرفت، اين هيئت به طور مستمر و هر پنجشنبه حدود ساعت :17:30 شروع به فعاليت و در حدود ساعت :19:30 به فعاليت خود خاتمه مي دهد.
(به استثناء ماه مبارک رمضان که 2 ساعت قبل از اذان مغرب آغاز و تا صرف افطار ادامه خواهد داشت)

هیئت مؤسس:
مؤسسین و پایه گذاران هیئت محبین اهل بیت در سال 1380 سیاست های کلی ، اساسنامه و مسول هیئت را مشخص نمودند، برخی از آنان تا کنون به طور مستقیم در اداره هیئت فعالیت داشته و تحت عنوان هیئت امنا نامیده می شوند.